Trafik Sigortası; aracınız ile yapmış olduğunuz kaza sonucunda diğer araç veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlara ilişkin sizi teminat altına almayı amaçlayan zorunlu bir sigortadır.

 

Trafik Sigortası’nın kapsamında; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş ise Karayolları Trafik Kanunu'na göre, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edilir.

 

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makûl ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

 

Aracınızın trafik sigorta poliçesi fiyatı hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli.